Tjenester

Strategiprosesser

Strategiprosesser handler om å løfte seg ut av en travel hverdag – få overblikk, få perspektiv, se langsiktig – for å gjøre de riktige valgene og å prioritere de riktige tiltakene.

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling handler om å utvikle en effektiv organisasjon som både gir tilstrekkelig styring og nødvendig fleksibilitet for å sikre at ressurser blir utnyttet på en best mulig måte.

Lederutvikling

Lederutvikling handler selvfølgelig også om å utvikle den enkelte leder som person – kjenne egne styrker og svakheter, skape bevissthet om egen atferd, skape grunnlag for god kommunikasjon m.m.
o

Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om å sikre leveranser med ønsket innhold og kvalitet innenfor gitte rammer med hensyn til kostnader og fremdrift.

Taktskifte

Programmet går over 12 måneder som en kombinasjon av fellessamlinger for ledelsen i deltakerbedriftene og utviklings-prosesser i hver enkelt bedrift.
«Vi har en todelt bakgrunn med bred praktisk erfaring fra næringslivet med ledelse og utvikling av bedrifter i flere bransjer samt tung erfaring som rådgivere for utviklingsorienterte virksomheter.»
«Strategiarbeidet medførte at vi i 2016 gjennomførte vår største enkeltinvestering med 53mill, og har en plan om å passere 300mill i omsetning i 2019.»

Roar Voll, Daglig leder i Alvdal Skurlag AS

La oss hjelpe din bedrift

Hvilken tjeneste er du interessert i?

1 + 2 =

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Kontakt oss

Griniveien 363,

1356 Bekkestua

E-post: post(at)sbu-as.no

Fakturaadresse: strategiskbedriftsutviklingas@ebilag.com

912 499 197 MVA

Strategisk Bedriftsrådgivning AS

En ledende pådriver og impulsgiver til norsk næringsliv.
Vi skaper lønnsom utvikling.