Tjenester

Strategiprosesser

Strategiprosesser handler om å løfte seg ut av en travel hverdag – få overblikk, få perspektiv, se langsiktig – for å gjøre de riktige valgene og å prioritere de riktige tiltakene.

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling handler om å utvikle en effektiv organisasjon som både gir tilstrekkelig styring og nødvendig fleksibilitet for å sikre at ressurser blir utnyttet på en best mulig måte.

Lederutvikling

Lederutvikling handler selvfølgelig også om å utvikle den enkelte leder som person – kjenne egne styrker og svakheter, skape bevissthet om egen atferd, skape grunnlag for god kommunikasjon m.m.
o

Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om å sikre leveranser med ønsket innhold og kvalitet innenfor gitte rammer med hensyn til kostnader og fremdrift.

Taktskifte

Programmet går over 12 måneder som en kombinasjon av fellessamlinger for ledelsen i deltakerbedriftene og utviklings-prosesser i hver enkelt bedrift.
«Vi har en todelt bakgrunn med bred praktisk erfaring fra næringslivet med ledelse og utvikling av bedrifter i flere bransjer samt tung erfaring som rådgivere for utviklingsorienterte virksomheter.»
«Strategiarbeidet medførte at vi i 2016 gjennomførte vår største enkeltinvestering med 53mill, og har en plan om å passere 300mill i omsetning i 2019.»

Roar Voll, Daglig leder i Alvdal Skurlag AS

La oss hjelpe din bedrift

Hvilken tjeneste er du interessert i?

2 + 2 =

Følg oss

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

Kontakt oss

Dronning Eufemias gate 16,
0191 OSLO

E-post: post(at)sbu-as.no
Fakturaadresse: post@viewledger.com

912 499 197 MVA

Strategisk Bedriftsrådgivning AS

En ledende pådriver og impulsgiver til norsk næringsliv.
Vi skaper lønnsom utvikling.