Lederutvikling

Lederutvikling

Lederutvikling handler om å styrke bedriftens ledelseskraft – å styrke ledelsens kapasitet til å utøve sitt lederskap.

Lederutviklingen har som mål å styrke bedriftens «Ledelseskraft». I dette ligger å utvikle ledelsens strategiske evne, handlekraft, styring og kontroll (Managing), men selvfølgelig også ledelsens evne til å lede mennesker (Leadership).

Lederutvikling handler om å utvikle ledelsen som en helhetlig gruppe – utnytte hverandres egenskaper, skape gode relasjoner, etablere gode prosesser, utforme en god lederkultur m.m.

Lederutvikling handler selvfølgelig også om å utvikle den enkelte leder som person – kjenne egne styrker og svakheter, skape bevissthet om egen atferd, skape grunnlag for god kommunikasjon m.m.

Lederutviklingen gjennomføres som en prosess over tid. Innledningsvis gjennomfører vi ulike analyser av ledergruppen samlet og av den enkelte leder. Resultatet av analysene diskuteres med ledergruppen og den enkelte leder og danner grunnlaget for både kollektive og individuelle tiltak. Den etterfølgende prosessen gjennomføres som en kombinasjon av ledersamlinger og individuelle samtaler med den enkelte leder. Mellom aktivitetene jobber deltakerne med oppgaver relatert til egen arbeidssituasjon.

KONTAKT OSS

Ønsker du mer informasjon om lederutvikling?

15 + 15 =

Følg oss

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

Kontakt oss

Dronning Eufemias gate 16,
0191 OSLO

E-post: post(at)sbu-as.no
Fakturaadresse: post@viewledger.com

912 499 197 MVA

Strategisk Bedriftsrådgivning AS

En ledende pådriver og impulsgiver til norsk næringsliv.
Vi skaper lønnsom utvikling.