Lederutvikling

Lederutvikling

Lederutvikling handler om å styrke bedriftens ledelseskraft – å styrke ledelsens kapasitet til å utøve sitt lederskap.

Lederutviklingen har som mål å styrke bedriftens «Ledelseskraft». I dette ligger å utvikle ledelsens strategiske evne, handlekraft, styring og kontroll (Managing), men selvfølgelig også ledelsens evne til å lede mennesker (Leadership).

Lederutvikling handler om å utvikle ledelsen som en helhetlig gruppe – utnytte hverandres egenskaper, skape gode relasjoner, etablere gode prosesser, utforme en god lederkultur m.m.

Lederutvikling handler selvfølgelig også om å utvikle den enkelte leder som person – kjenne egne styrker og svakheter, skape bevissthet om egen atferd, skape grunnlag for god kommunikasjon m.m.

Lederutviklingen gjennomføres som en prosess over tid. Innledningsvis gjennomfører vi ulike analyser av ledergruppen samlet og av den enkelte leder. Resultatet av analysene diskuteres med ledergruppen og den enkelte leder og danner grunnlaget for både kollektive og individuelle tiltak. Den etterfølgende prosessen gjennomføres som en kombinasjon av ledersamlinger og individuelle samtaler med den enkelte leder. Mellom aktivitetene jobber deltakerne med oppgaver relatert til egen arbeidssituasjon.

KONTAKT OSS

Ønsker du mer informasjon om lederutvikling?

11 + 8 =

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Kontakt oss

Griniveien 363,

1356 Bekkestua

E-post: post(at)sbu-as.no

Fakturaadresse: strategiskbedriftsutviklingas@ebilag.com

912 499 197 MVA

Strategisk Bedriftsrådgivning AS

En ledende pådriver og impulsgiver til norsk næringsliv.
Vi skaper lønnsom utvikling.