Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling handler om å utvikle en effektiv organisasjon som både gir tilstrekkelig styring og nødvendig fleksibilitet for å sikre at ressurser blir utnyttet på en best mulig måte.

Organisasjonsutvikling må betraktes som en kontinuerlig prosess som pågår gjennom hele virksomhetens livsløp. Hvilke områder man til enhver tid arbeider med er avhengig av hvilken fase virksomheten befinner seg i, hvilke rammebetingelser som eksisterer og hvilke endringer man ser komme i disse rammebetingelsene. Styrende for prosessen bør være virksomhetens visjon og idegrunnlag, konkretisert i form av dens ambisjon og overordnede mål.

Organisasjonsutvikling er mer enn å tegne et organisasjonskart. Det må selvfølgelig på plass en struktur som definerer ansvarsområder og eierskap til ressurser, men like viktig er det å etablere samarbeidsformer som muliggjør flyt av ressurser i den hensikt å ivareta organisasjonen som helhet. Det handler bl.a. om å utforme overordnede retningslinjer, definere roller og ansvarsområder, optimalisere interne og eksternt rettede prosesser, beskrive rutiner, regler med mer.

Organisasjonsutvikling handler også om å ivareta og å utvikle mennesker. Sentralt i denne sammenheng er å utvikle en bedriftskultur og et verdigrunnlag som understøtter virksomhetens ledestjerne og visjon.

KONTAKT OSS

Ønsker du mer informasjon om organisasjonsutvikling?

14 + 2 =

Følg oss

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

Kontakt oss

Dronning Eufemias gate 16,
0191 OSLO

E-post: post(at)sbu-as.no
Fakturaadresse: post@viewledger.com

912 499 197 MVA

Strategisk Bedriftsrådgivning AS

En ledende pådriver og impulsgiver til norsk næringsliv.
Vi skaper lønnsom utvikling.