Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling handler om å utvikle en effektiv organisasjon som både gir tilstrekkelig styring og nødvendig fleksibilitet for å sikre at ressurser blir utnyttet på en best mulig måte.

Organisasjonsutvikling må betraktes som en kontinuerlig prosess som pågår gjennom hele virksomhetens livsløp. Hvilke områder man til enhver tid arbeider med er avhengig av hvilken fase virksomheten befinner seg i, hvilke rammebetingelser som eksisterer og hvilke endringer man ser komme i disse rammebetingelsene. Styrende for prosessen bør være virksomhetens visjon og idegrunnlag, konkretisert i form av dens ambisjon og overordnede mål.

Organisasjonsutvikling er mer enn å tegne et organisasjonskart. Det må selvfølgelig på plass en struktur som definerer ansvarsområder og eierskap til ressurser, men like viktig er det å etablere samarbeidsformer som muliggjør flyt av ressurser i den hensikt å ivareta organisasjonen som helhet. Det handler bl.a. om å utforme overordnede retningslinjer, definere roller og ansvarsområder, optimalisere interne og eksternt rettede prosesser, beskrive rutiner, regler med mer.

Organisasjonsutvikling handler også om å ivareta og å utvikle mennesker. Sentralt i denne sammenheng er å utvikle en bedriftskultur og et verdigrunnlag som understøtter virksomhetens ledestjerne og visjon.

KONTAKT OSS

Ønsker du mer informasjon om organisasjonsutvikling?

10 + 11 =

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Kontakt oss

Griniveien 363,

1356 Bekkestua

E-post: post(at)sbu-as.no

Fakturaadresse: strategiskbedriftsutviklingas@ebilag.com

912 499 197 MVA

Strategisk Bedriftsrådgivning AS

En ledende pådriver og impulsgiver til norsk næringsliv.
Vi skaper lønnsom utvikling.