Strategiprosesser

Strategiprosesser

Strategiprosesser handler om å løfte seg ut av en travel hverdag – få overblikk, få perspektiv, se langsiktig – for å gjøre de riktige valgene og å prioritere de riktige tiltakene.

Målet med prosessen er å utforme en langsiktig strategi for bedriften og å sikre at denne blir forankret i bedriften gjennom konkrete handlingsplaner. Vi berører alle sentrale elementer i strategiarbeidet – ledestjerne, visjon, ambisjon, forretningside, overordnede mål,strategiske retninger.

Vi analyserer bedriftens ståsted, vurderer trender og drivkrefter, muligheter og utfordringer og ikke minst de veivalgene bedriften står overfor.

Vi fokuserer på ulike strategiske perspektiver avhengig av type virksomhet – det være seg teknologi, marked, organisasjon, kompetanse, produkt, produksjon, logistikk m.m.

Strategiprosessen gjennomføres for ledergruppen som en kombinasjon av fellessamlinger og individuelt arbeid innenfor den enkelte leders ansvarsområde. I noen virksomheter kan det være viktig at representanter fra styret er involvert i prosessen. Vår rolle er å være prosessdrivere og i noen tilfeller å dokumentere det som fremkommer under prosessen.

Strategiprosessen kan også gjennomføres for deler av virksomheten – f.eks. innenfor spesielle forretningsområder, produkt-/ tjenesteområder, markedsområder osv. Prosessen fokuserer da på hvordan utvikle enheten med utgangspunkt i rammebetingelser gitt av overliggende strategier og mål.

KONTAKT OSS

Ønsker du mer informasjon om strategiprosesser?

1 + 10 =

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Kontakt oss

Griniveien 363,

1356 Bekkestua

E-post: post(at)sbu-as.no

Fakturaadresse: strategiskbedriftsutviklingas@ebilag.com

912 499 197 MVA

Strategisk Bedriftsrådgivning AS

En ledende pådriver og impulsgiver til norsk næringsliv.
Vi skaper lønnsom utvikling.