Strategiprosesser

Strategiprosesser

Strategiprosesser handler om å løfte seg ut av en travel hverdag – få overblikk, få perspektiv, se langsiktig – for å gjøre de riktige valgene og å prioritere de riktige tiltakene.

Målet med prosessen er å utforme en langsiktig strategi for bedriften og å sikre at denne blir forankret i bedriften gjennom konkrete handlingsplaner. Vi berører alle sentrale elementer i strategiarbeidet – ledestjerne, visjon, ambisjon, forretningside, overordnede mål,strategiske retninger.

Vi analyserer bedriftens ståsted, vurderer trender og drivkrefter, muligheter og utfordringer og ikke minst de veivalgene bedriften står overfor.

Vi fokuserer på ulike strategiske perspektiver avhengig av type virksomhet – det være seg teknologi, marked, organisasjon, kompetanse, produkt, produksjon, logistikk m.m.

Strategiprosessen gjennomføres for ledergruppen som en kombinasjon av fellessamlinger og individuelt arbeid innenfor den enkelte leders ansvarsområde. I noen virksomheter kan det være viktig at representanter fra styret er involvert i prosessen. Vår rolle er å være prosessdrivere og i noen tilfeller å dokumentere det som fremkommer under prosessen.

Strategiprosessen kan også gjennomføres for deler av virksomheten – f.eks. innenfor spesielle forretningsområder, produkt-/ tjenesteområder, markedsområder osv. Prosessen fokuserer da på hvordan utvikle enheten med utgangspunkt i rammebetingelser gitt av overliggende strategier og mål.

KONTAKT OSS

Ønsker du mer informasjon om strategiprosesser?

7 + 4 =

Følg oss

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

Kontakt oss

Dronning Eufemias gate 16,
0191 OSLO

E-post: post(at)sbu-as.no
Fakturaadresse: post@viewledger.com

912 499 197 MVA

Strategisk Bedriftsrådgivning AS

En ledende pådriver og impulsgiver til norsk næringsliv.
Vi skaper lønnsom utvikling.