Team

Erling Eriksen

Erling Eriksen

Partner/Senior rådgiver

Telefon: +47 900 47 471
​Epost: ee(@)sbu-as.no
Skype: e.e.eriksen
Les mer om Erling
Erling Eriksen er daglig leder i Strategisk Bedriftsutvikling AS og var tidligere daglig leder og senior rådgiver i SINTEF Bedriftsutvikling AS.

Erling har vært adm. direktør for Titech Visionsort AS (Ferd) og internasjonal toppleder i Kværner med ansvar for Mechanical Engineering og oppkjøp og drift av fabrikasjonsenheter og datterselskap. Erling har erfaring fra salg, tilvirkning og leveranse av komplekse utstyrspakker til skips- og offshoreindustrien og til vannkraft.

Han har omfattende norsk og internasjonal toppleder- og styreerfaring. Erling er utdannet sivilingeniør fra NTNU og som operativ offiser fra Sjøkrigsskolen. Han har tilleggsutdannelse fra Henley Management College (UK), CTI Coaching og Handelshøyskolen BI. Kompetanseområder: Strategi, forretningsutvikling og innovasjon. Strategisk teknologi- og produktforståelse. Mentor og gründerhjelper.

Geir Myrold

Geir Myrold

Partner/Daglig leder

Telefon: +47 901 54 470
​Epost: gm(at)sbu-as.no
Skype: geirmyrold
Les mer om Geir
Geir var tidligere senior rådgiver i SINTEF Bedriftsutvikling og har erfaring med strategiutvikling utfra vekstambisjoner og omstillingsbehov, innovasjon, prosessforbedringer, lederutvikling og ledergruppeutvikling samt prosess-, prosjekt- og programledelse.

Han har lang bransjeerfaring i IKT-bransjen i Norge og internasjonalt; innen salg og forretningsutvikling i ledende amerikanske selskaper som Hewlett-Packard og Digital, samt gjennom utvikling av nye norske programvarebaserte selskaper som Component Software Norge (nå Affecto) og TraceTracker.

Geir er utdannet høyskolekandidat og diplom markedsøkonom. Styremedlem i Hr Manager AS, Strategisk Bedriftsutvikling AS og Fossum IF – hovedstyret.

John Armand Wøhni

John Armand Wøhni

Partner/Senior rådgiver

​Telefon: +47 950 02 323
​Epost: jaw(at)sbu-as.no
Les mer om John Armand
John Armand har 18 års erfaring som senior bedriftsrådgiver i ulike konsulentmiljøer – SINTEF, Avenir og Mercuri International. Sentrale arbeidsområder har vært prosjekt- og prosessledelse, strategiutvikling, forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, omstilling og endringsprosesser, leder- og selgerutvikling, IKT-strategi, anskaffelse og -implementering.

Han har 16 år i IKT-bransjen, hvorav 10 år i lederstillinger, i selskaper som Software Innovation, Intentia, Mycron, Norsk Data og IBM. Sentrale arbeidsområder har vært ledelse av resultatenheter, prosessledelse knyttet til interne utviklingsprosesser, lederutvikling, kompetansestyring, ressursstyring, kulturbygging ol., samt salg av og rådgivning ved implementering av IT-løsninger.

Styremedlem i Ikomm AS (2012-), Styreleder i Strategisk Bedriftsutvikling AS (2013-). John Armand er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Inge C. Paulsen

Inge C. Paulsen

Senior rådgiver

​Telefon: +47 415 03 199
​Epost: icp(at)sbu-as.no
Les mer om Inge
Inge har lang fartstid fra de maritime industrier og kommer fra stillingen som CEO for Light Structures AS som gjennomførte en betydelig restrukturering og kraftig vekst. Erfaringsbasen inkluderer strategiutvikling og implementering, vekstprogrammer, restrukturering, innovasjon, oppkjøp, internasjonalisering og markedsutvikling.

Erfaringsbasen bygger på lederstillinger innen flere disipliner i de maritime næringer som markedsutvikling og global etablering av programvareselskap, design og programvareutvikling for komplekse maritime logistikkoperasjoner og internasjonaliseringsprosesser av tjenester mot maritim og olje/gass sektorene.
Inge er Bachelor of Business Administration og Master of Arts innen International Economics. Inge har lang og bred styreerfaring fra selskaper i inn- og utland.

Vår kompetanse

Vi har en todelt bakgrunn med bred praktisk erfaring fra næringslivet med ledelse og utvikling av bedrifter i flere bransjer samt tung erfaring som rådgivere for utviklingsorienterte virksomheter.

Vår ledestjerne

Å skape lønnsom utvikling

Våre kjerneverdier

  • Helhetstenkende
  • Spille andre gode
  • Etterrettelige
  • Djerve

Vår visjon

Å være en ledende pådriver og impulsgiver til norsk næringsliv

Vår forretningside

Skape utvikling og lønnsomhet i norske bedrifter ved å levere rådgivningstjenester innen omstilling og vekst.

Følg oss

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException

Kontakt oss

Fornebuveien 3,
1366 LYSAKER

E-post: post(at)sbu-as.no
Fakturaadresse: post@viewledger.com

912 499 197 MVA

Strategisk Bedriftsrådgivning AS

En ledende pådriver og impulsgiver til norsk næringsliv.
Vi skaper lønnsom utvikling.