Metode og verktøy

VALUE + Strategi

Metode for gjennomføring av strategiprosesser​

VALUE+ Ledelses kraft

Analyse av bedriftens samlede ledelseskraft​​​

VALUE+ Bedriftskultur

Metode for kartlegging og utvikling av bedriftskultur​

Everything DiSC Workplace®

​Verktøy for utvikling av atferd​

Everything DiSC Work of Leaders®

Metode for lederutvikling

VALUE+ Bedriftsanalyse

Analyse for vekst og omstilling

VALUE+ Prosess

Metode for kartlegging, analyse og forbedring av prosesser

PRINCE2

Metode for prosjektledelse​

Five behaviors of a cohesive team

Verktøy for teamutvikling

Kontakt oss

Fornebuveien 3,
1366 LYSAKER

E-post: post(at)sbu-as.no
Fakturaadresse: post@viewledger.com

912 499 197 MVA

Strategisk Bedriftsrådgivning AS

En ledende pådriver og impulsgiver til norsk næringsliv.
Vi skaper lønnsom utvikling.