utvikler innoative strategier

skaper vekst

Velkommen til Strategisk Bedriftsutvikling AS

Vi er et rådgivningsselskap med fokus på vekst og omstilling.

Leveransene omfatter alle hovedfaser; analyse, plan, gjennomføring og oppfølging, der vi legger stor vekt på endring av praksis. Empiri viser at bare en av fire forretningsplaner fullføres, dette på grunn av blant annet manglende forankring eller implementeringsevne.

Våre tjenester omfatter flerbedriftsprogrammer, vekst- og omstillingsprosesser, strategiutvikling, leder- og organisasjonsutvikling samt prosess- og prosjektledelse.

Selskapet er en videreføring av SINTEF Bedriftsutvikling AS og bygger videre på ​solide verktøy som har blitt utviklet og brukt over flere år. Vi er lokalisert midt i Barcode i Bjørvika, Oslo sentrum.

OMSTILLING

Verden er i kontinuerlig endring og endringstakten blir stadig hurtigere. Endringer krever omstilling.

Hvorvidt man lykkes – eller for noen hvorvidt man overlever – er avhengig av evnen til å hurtig tilpasse seg til de endringer som skjer innen marked, teknologi, økonomi, offentlige krav, samfunn, holdninger m.m.

Det handler om å se endringer, vurdere konsekvenser og å gjennomføre tiltak for å omstille seg til en ny hverdag. Slik omstilling krever ny kunnskap, ny kompetanse, nye arbeidsmetoder m.m. Skal bedriften lykkes med omstilling må den få med seg de ansatte – få de ansatte til å endre seg. En forutsetning for å lykkes med omstilling er således å bygge en positiv endringskultur i bedriften.

Vi hjelper bedrifter med å vurdere endringer, analysere konsekvenser, vurdere veivalg, konkretisere tiltak og å implementere tiltakene i bedriften.

VEKST

De fleste bedrifter har et potensiale for vekst, men svært få klarer å utnytte det.

Årsakene til at bedrifter ikke klarer å utnytte sitt vekstpotensial kan være mange – mangel på kunnskap, kapasitet, teknologi, kompetanse, kapital, ledelse m.m. – og hvor hver især kan være et hinder for vekst.

Vi hjelper bedriften med å finne ut hvor og hvordan den kan vokse, bistår i prosessen med å utforme vekststrategier, og hjelper til med å identifisere og implementere tiltak for å realisere vekstpotensialet.

For oss er det en grunnleggende forutsetning er å skape lønnsom vekst – ikke vekst for vekstens skyld.

TJENESTER

Våre mest populære tjenester

Strategiprosesser

Strategiprosesser handler om å løfte seg ut av en travel hverdag – få overblikk, få perspektiv, se langsiktig – for å gjøre de riktige valgene og å prioritere de riktige tiltakene.

Lederutvikling

Lederutvikling handler om å styrke bedriftens ledelseskraft – å styrke ledelsens kapasitet til å utøve sitt lederskap.

Taktskifte

Programmet går over 12 måneder som en kombinasjon av fellessamlinger for ledelsen i deltakerbedriftene og utviklings-prosesser i hver enkelt bedrift.
» Vi vil skape utvikling og lønnsomhet i norske bedrifter ved å levere rådgivningstjenester innen omstilling og vekst.»

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

Kontakt oss

Griniveien 363,

1356 Bekkestua

E-post: post(at)sbu-as.no

Fakturaadresse: strategiskbedriftsutviklingas@ebilag.com

912 499 197 MVA

Strategisk Bedriftsrådgivning AS

En ledende pådriver og impulsgiver til norsk næringsliv.
Vi skaper lønnsom utvikling.